In de Bijbel hebben meer mensen deze vraag gesteld, onder andere een cipier die op het punt stond zichzelf van het leven te beroven. Hij vroeg aan de apostel Paulus en aan Silas: “Heren, wat moet ik doen om gered* te worden?” (Hand. 16:30) Paulus en Silas gaven hem het volgende antwoord: “Geloof in de Heere Jezus Christus, dan zult gij en uw huis gered* worden.” (Hand. 16:31). Dát is het antwoord op je vraag in nood!

*) Een ander woord dat hiervoor gebruikt wordt is 'zalig', écht en diep gelukkig in God.

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?