In de Bijbel hebben meer mensen deze vraag gesteld, onder andere een cipier. Hij vroeg aan de apostel Paulus en aan Silas: “Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” (Hand. 16:30) Paulus en Silas gaven hem het volgende antwoord: “Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.” (Hand. 16:31).

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?