Terug naar overzicht

Getuigenis van Alexandra Kohl

Getuigenis van Alexandra Kohl

Zoals alle Oostenrijkers, groeide ik op in een katholieke omgeving. Ik ben gedoopt als kind van ongelovige ouders, had een leuke pater als godsdienstleraar in de eerste jaren van school, moest op zevenjarige leeftijd voor de biecht de een of andere zonde me te binnen laten schieten leerde het kruis te slaan  en tegelijkertijd te buigen, wist al snel precies wanneer ik moest zitten, knielen of staan tijdens de mis en kende de gebedsformules van de mis uit het hoofd.

In mijn jeugdjaren begon ik de tegenstellingen tussen de Bijbel en de katholieke leer te begrijpen en langzaamaan begon ik de schijnheilige praktijk te verafschuwen. Ik kwam dat niet te boven, totdat ik geleidelijk het gehele christendom verwierp en niets dan een sentimentele gehechtheid aan de gekruisigde Heiland behield, die mij behoedde om een volslagen godslasteraar en spotter te worden zodra ik de school had afgemaakt.

Als ik er nu over nadenk, heb ik in de jaren daarna ervaren hoe een zinloos en doelloos leven aanvoelt en ik zou zeker tot de dood hebben getwijfeld als God niet in zijn genade had ingegrepen en mij uit het moeras had getrokken.

Door mensen en omstandigheden kwam ik in contact met een vrije gemeente, begon kerkdiensten bij te wonen, stelde mijn vertrouwen volledig op de Heere Jezus Christus, en leerde na verloop van tijd, door Gods hulp, door Bijbelse prediking en in gemeenschap met broeders en zusters, steeds duidelijker waarheid van leugens te onderscheiden in de christelijke leer.

Vandaag begrijp ik dat de eeuwige waarheid van God weliswaar verduisterd en onherkenbaar gemaakt is door de katholieke kerk, maar dat Gods Woord overtuigend en doeltreffend is, zodat wat echt christelijk is, herkenbaar wordt en te onderscheiden van wat afwijkend daarvan mensen hebben verzonnen.

God is ook vandaag dicht bij hen die Hem oprecht aanroepen.

Alexandra Kohl, geboren en getogen in Graz, studeerde Duits en filosofie in Hannover, werd gelovig in 2000, keerde met haar gezin terug naar Oostenrijk in 2010, woont nu in Tirol met haar man Detlef, die werkt als zendeling en pastor. Ze hebben een volwassen dochter, Amelie.

Terug naar overzicht