BIJBELSTUDIE

Volg de bijbelstudie over Marcus

Een strikvraag aan Jezus

Mag een man scheiden van zijn vrouw? Met deze vraag komen farizeeën, joodse geleerden, naar Jezus toe. Het is echter niet een vraag waar de...

GETUIGENISSEN

Lees hoe mensen God leerden kennen

Getuigenis Ilona Da Costa Gomez

Drie jaar geleden las de voormalige rooms-katholieke Ilona Da Costa Gomez voor het eerst in haar leven de Bijbel. Ze kwam tot bekering. “Tante An...

MEER KENNIS OPDOEN

Lees meer over het geloof...

Lectuur

GELOOFSVRAGEN

Vind hier alle antwoorden...

Is er een plaats waar ik met mijn zorgen terecht kan?

Je mag alles wat ons zorgen baart bij God brengen. Hij hoort je gebeden en doet hier ook echt iets mee. In 1 Petrus 5:7...