BIJBELSTUDIE

Jezus kondigt Zijn lijden aan (Marcus 10)

Jezus gaat naar Jeruzalem, terwijl Zijn leerlingen achter Hem aan lopen. Waarschijnlijk zijn er ook andere mensen die meelopen. Jezus loopt voorop, resoluut. Hij weet...

GETUIGENISSEN

Lees hoe mensen God leerden kennen

Getuigenis Ilona Da Costa Gomez

Drie jaar geleden las de voormalige rooms-katholieke Ilona Da Costa Gomez voor het eerst in haar leven de Bijbel. Ze kwam tot bekering. “Tante An...

MEER KENNIS OPDOEN

Lees meer over het geloof...

Lectuur

GELOOFSVRAGEN

Vind hier alle antwoorden...

Is er een plaats waar ik met mijn zorgen terecht kan?

Je mag alles wat ons zorgen baart bij God brengen. Hij hoort je gebeden en doet hier ook echt iets mee. In 1 Petrus 5:7...