BIJBELSTUDIE

Jezus als Davids Zoon (Marcus 12)

“Hoe komen de schriftgeleerden erbij om te zeggen dat de Messias de Zoon van David is?” vraagt Jezus zich af tijdens zijn onderricht in de...

GETUIGENISSEN

Lees hoe mensen God leerden kennen

Getuigenis Gianluca Pistilli

“Op mijn 29e openbaarde God zich aan mij", zegt Gianluca Pistilli. Lees hier zijn getuigenis.

MEER KENNIS OPDOEN

Lees meer over het geloof...

Lectuur

GELOOFSVRAGEN

Vind hier alle antwoorden...

Ik twijfel aan Gods genade. Hoe vaak zal Hij mij nog vergeven?

Bedankt voor uw vraag. U schrijft dat u zich ten tijde van verdriet en zorgen niet gehoord voelt door God. U schrijft dat u dit...