BIJBELSTUDIE

Jezus als Davids Zoon (Marcus 12)

“Hoe komen de schriftgeleerden erbij om te zeggen dat de Messias de Zoon van David is?” vraagt Jezus zich af tijdens zijn onderricht in de...

GETUIGENISSEN

Lees hoe mensen God leerden kennen

Getuigenis van Jónatan Martín Heredia

"Ik weet nu dat de Heere me van mijn ziekten heeft genezen toen ik nog klein was", zegt Jónatan Martín Heredia. Lees hier zijn getuigenis.

MEER KENNIS OPDOEN

Lees meer over het geloof...

GELOOFSVRAGEN

Vind hier alle antwoorden...

Hoe weet ik zeker dat Jezus is opgestaan?

Dat Jezus is opgestaan uit de dood is een geloofskwestie. Dat is waar. Tóch is hier wel meer over te zeggen.