Terug naar overzicht

Getuigenis Gianluca Pistilli

Getuigenis Gianluca

“Toen ik 16 jaar oud was, kwam er een verschrikkelijke pijn in mijn leven. Mijn moeder, die enkele jaren ziek was geweest, stierf. Op dat moment had ik geen idee hoe ik met zo'n gebeurtenis moest omgaan. Ik stond volkomen machteloos tegenover wat er was gebeurd. Mijn enige reactie was een schreeuw van woede en wanhoop jegens God en de wereld.”

“Ik leefde in een staat van wanhoop, bitterheid en eenzaamheid, alsof ik door een woestijn dwaalde. Alles in mij zocht een uitweg uit de menselijke toestand van pijn, ellende en dood. Ik vroeg me af waarom de dood bestond en of er een tegengif was. Ik las ook boeken hierover.”

“Op mijn 29e openbaarde God zich aan mij. Op een middag was ik alleen in de kamer en ervoer ik een heel sterk gevoel van liefde, genoeg om uit te barsten in een kreet van vreugde. In de maanden en jaren die daarop volgden, nam God stappen in mijn richting en probeerde ik Hem te begrijpen. Ik ontving een bijbel als een geschenk van enkele christelijke vrienden, oudere mannen die ik soms ontmoette om te horen wat voor wijze dingen zij zeiden. Ze brachten me de aankondiging van het heil van Christus, die ik meteen accepteerde.”

“Geleidelijk begon ik de barrières op te geven die ik had opgeworpen om weg te blijven van God. De crises en moeilijkheden ontbraken niet. Een paar jaar later gebeurde er weer een pijnlijke gebeurtenis in mijn leven. God liet me met mijn eigen ogen zien dat zonde echt is, evenals de gevolgen daarvan: vernietiging en dood. De Heer liet me onmiddellijk begrijpen dat ik mijn ogen moest openen voor de diepgaande situatie van zonde en afstand tot God, waarin ik onbewust was gevallen, en waaruit Hij me nu uittrok. Hij vertelde me dat Hij me tegelijkertijd had gecorrigeerd, zoals een liefhebbende vader zijn zoon corrigeert.”

“Dit alles heeft me een nieuw bewustzijn en een hernieuwd leven gegeven. Nu was het mij duidelijk dat we alleen gered worden door het zoeken naar vereniging met Christus en door in Zijn Woord ‘te wonen’.”

“Enige tijd later bad ik om vrienden om samen mee de Bijbel te lezen. In een debat over het christendom en het boeddhisme, ontmoette ik een voorganger van een kerk. Ik heb me uiteindelijk bij deze kerk aangesloten. Hier werd ik van harte verwelkomd. In juni 2015 werd ik gedoopt aan het Martignano-meer in de buurt van Rome.”

Terug naar overzicht