Bijbel

Hoe weet ik wat God wilt?

In de Bijbel staat beschreven wat God wilt. Hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je ook volgens...

Kan ik uit de Bijbel God echt leren kennen?

In de Bijbel lees je wat God wil dat je moet doen in het leven van alledag. Je leest ook...

Geloof

Wat betekent het om te geloven?

Het woord geloven in de Bijbel heeft de betekenis van hoop, vertrouwen maar ook ‘steunen op’ en luisteren. De mooiste...

God

Twijfel aan Gods genade

Ik worstel met ongekende boosheid, ook naar God toe, als er verdriet en zorgen in mijn leven zijn. Ik uit...

Wie is God?

God heeft de aarde en de hemel gemaakt en Hij is machtiger dan wie of wat dan ook. Hij was...

Hoe kan ik zeker weten dat God bestaat?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat je God echt kunt ervaren. Geloven is dus niet zomaar een blind...

Hoe kan ik leven met God?

God heeft ons met een bepaal doel gemaakt. Hij wil dat we leven voor Hem en dat we Zijn wil...

Is er een plaats waar ik met mijn zorgen terecht kan?

Je mag alles wat ons zorgen baart bij God brengen. Hij hoort je gebeden en doet hier ook echt iets...

God's wil

Kan ik mijn hart volgen?

“We moeten zeker weten dat je geen hartaanval hebt gehad”. Niemand wil die woorden horen, maar dat is wat hoorde...

Heilige Geest

Kan de Heilige Geest in mij komen wonen?

De Heilige Geest vernieuwt onze wil en maakt ons gewillig om God te dienen. Daarom is het erg belangrijk om...

Wie is de Heilige Geest?

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. In Handelingen 2 lees je dat de Heilige Geest voor het eerst...

Hoe word ik gelukkig

Hoe kan ik gelukkig worden? Wat is de weg naar eeuwig geluk?

Jezus maakt je pas echt gelukkig. Als je Hem kent, zal het verlangen naar echt geluk bevredigd worden. Je zult...

Jezus

Wat betekent het kruis van Christus?

Het kruis is een symbool wat we overal tegenkomen. Er zijn sieraden in de vorm van een kruis, mensen die...

Wie is Jezus?

Wie is Jezus precies? Met betrekking tot de historiciteit van Jezus zijn de bewijzen overweldigend. Bijna niemand -gelovige of niet-gelovige-...

Wat betekent de dood van Jezus?

Het kruis in het christelijk geloof staat symbool voor het lijden en sterven van Jezus. Ieder die in Hem gelooft,...

Hoe weet ik zeker dat Jezus is opgestaan?

Dat Jezus is opgestaan uit de dood is een geloofskwestie. Dat is waar. Tóch is hier wel meer over te...

Waarom moest Jezus lijden en sterven?

Al bij de eerste mensen, Adam en Eva, ging het fout. In het begin van de Bijbel lees je dat...

Levensbelangrijke vragen - John Blanchard

Wie ben ik?

De druk en de problemen van het moderne leven drijven veel mensen tot een rusteloze zoektocht naar de zin en...

Vrede met God

Wat betekent het om door het geloof alleen gerechtvaardigd te worden?

De leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen is het hart van het Evangelie. Het Evangelie is goed nieuws,...

Wat is het heilsplan?

God is rechtvaardig en Hij kan niet verdragen dat wij in zonde leven. Als God de zonde straft, wordt daarmee...

Wat is het Evangelie?

Ik kan me voorstellen dat de meesten van ons het woord ‘Evangelie’ op de ene of andere manier met het...

Wat is de wedergeboorte?

Om God te dienen, is er meer nodig. Een nieuw leven leiden, waarin wij God gehoorzamen, kunnen wij niet op...