Bijbel

Hoe weet ik wat God wil?

In de Bijbel staat beschreven wat God wil. Hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je ook volgens...

Kan ik uit de Bijbel God echt leren kennen?

In de Bijbel lees je wat God wil dat je moet doen in het leven van alledag. Je leest ook...

Hoe leer ik God kennen?

In de Bijbel lees je hoe je God leert kennen. Met kennen bedoelen we dan niet zomaar een oppervlakkig kennen,...

Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom heb ik de Bijbel nodig?

De Bijbel is het Woord van God. In de Bijbel lees je Wie God is, wat Zijn plan is met...

God

Twijfel aan Gods genade

Ik worstel met ongekende boosheid, ook naar God toe, als er verdriet en zorgen in mijn leven zijn. Ik uit...

Wie is God?

God heeft de aarde en de hemel gemaakt en Hij is machtiger dan wie of wat dan ook. Hij was...

Hoe kan ik zeker weten dat God bestaat?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat je God echt kunt ervaren. Geloven is dus niet zomaar een blind...

Hoe kan ik leven met God?

God heeft ons met een bepaal doel gemaakt. Hij wil dat we leven voor Hem en dat we Zijn wil...

Is er een plaats waar ik met mijn zorgen terecht kan?

Je mag alles wat ons zorgen baart bij God brengen. Hij hoort je gebeden en doet hier ook echt iets...

Heilige Geest

Wie is de Heilige Geest?

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. In Handelingen 2 lees je dat de Heilige Geest voor het eerst...

Hoe word ik gelukkig

Hoe kan ik gelukkig worden? Wat is de weg naar eeuwig geluk?

Jezus maakt je pas echt gelukkig. Als je Hem kent, zal het verlangen naar echt geluk bevredigd worden. Je zult...

Hoe kan ik gered worden en eeuwig leven ontvangen?

In de Bijbel hebben meer mensen deze vraag gesteld, onder andere een cipier. Hij vroeg aan de apostel Paulus en...

Jezus

Hoe weet ik zeker dat Jezus is opgestaan?

Dat Jezus is opgestaan uit de dood is een geloofskwestie. Dat is waar. Tóch is hier wel meer over te...

Waarom moest Jezus lijden en sterven?

Al bij de eerste mensen, Adam en Eva, ging het fout. In het begin van de Bijbel lees je dat...

Levensbelangrijke vragen - John Blanchard

Wie ben ik?

De druk en de problemen van het moderne leven drijven veel mensen tot een rusteloze zoektocht naar de zin en...