Galaten 5:24: “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd”.

Tegenwoordig maken veel religieuze misvattingen het voor de ziel steeds moeilijker om te begrijpen wat het betekent om “van Christus te zijn”: emotionele preken zonder Bijbelse inhoud doen velen geloven dat ze bij Christus horen, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. Hoe kunnen we dit echt weten?

Voor verschillende redenen geloven sommigen dat ze van Christus zijn: ze gaan regelmatig naar de kerk, zijn betrokken bij kerkelijke activiteiten, helpen met veel taken, ze zingen en prijzen, zelfs met grote ontroering, tot tranen toe…, of omdat ze in water zijn gedoopt, omdat ze een emotionele ervaring hadden die hen raakte, omdat hun ouders christenen zijn. De lijst is eindeloos, maar je zult jezelf waarschijnlijk afvragen: wat betekent het echt om bij Christus te horen?

Het bezit te zijn van Christus, is een hartelijk toestemmen “door Hem gekocht” te zijn, dat wil zeggen om te geloven dat het werk aan het kruis een daad van verlossing is, wat ons gered heeft van de eeuwige verdoemenis. God maakt de berouwvolle zondaar tot Zijn zoon en geeft hem het 'eigendomszegel' van de Heilige Geest in zijn hart. “Wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte” (Efeze 1:12-13). Het is geen willekeurig zegel, zoals menselijke vastberadenheid, of de emotie van het moment. Het is het zegel van de Heilige Geest, een zegel met een blijvend karakter, dat een nieuw leven afdrukt in het hart dat dood was in de zonden en misdaden. Degenen die dit zegel hebben, zo zegt de Bijbel, hebben hun vlees gekruisigd. Dat wilt zeggen, aan al de zonden die hen vroeger zo verheugden, daaraan hebben zij nu geen plezier meer, omdat de heiligheid van Christus in dit nieuwe hart klopt. Deze gelovigen hebben de overwinning behaald door hun vlees te kruisigen, samen met alles wat de zonde zo aantrekkelijk maakte voor hen. Vroeger onderdrukte de zonde hen, zoals ketenen waarvan ze niet konden worden bevrijd. Nu heeft Christus de vrijheid mogelijk gemaakt, dankzij de triomf van het kruis!

Beste vriend en vriendin, heb je je zonden gekruisigd? Heb je ze naar het kruis gebracht om ze te laten sterven? Wil je van Christus zijn, zonder alcohol, tabak of andere lusten op te geven? Wil je bij Christus horen, zonder een leven van compromissen of overspel op te geven? Wil je bij Christus horen, zonder op te houden gewelddadig en boos te zijn? Wil je bij Christus horen zonder je liefde voor deze wereld en de zonde op te geven? Onmogelijk! “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Galaten 5:24). Je kunt jezelf bedriegen, maar God niet! Is vandaag het moment waarop je al je zonden kruisigt? Ben je echt van Christus?

Alejandro D. Riff (2004) 50 Tratados Evangelisticos, Volumen 1. Vertaling door Mijn Weg naar het Licht.