“Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen” (Westminster Catechismus). Daarom dorst onze ziel naar God. We zijn door Hem en voor Hem gemaakt. Ons probleem is dat we meestal niet weten dat we dorsten naar God.

We dorsten ergens naar, maar we beseffen niet dat het dorst naar God is. Zo is het voor de mens sinds de zondeval. Onze zondige toestand heeft onze bewustwording van dorst hebben en bevrediging zoeken aangetast.

Onze zielen hebben altijd dorst. Maar die diepe dorst proberen we te stillen met andere dingen: geld, schoonheid, een relatie, succes, erkenning, amusement. Dingen die enige bevrediging lijken te bieden aan die vervelende dorst in onze ziel: gezondheid, rijkdom, succes en geluk. Het zijn mooie dingen om na te streven. Absoluut! Maar geen enkele van hen is groot genoeg om het uiteindelijke doel in het leven te vullen, ze zijn daarvoor te klein. Het zijn geen zaken waarvoor je moet leven. Je bent gemaakt om voor méér te leven.

Waar ben je nu echt naar op zoek in je leven? Er is niks op de hele aarde te vinden, niet de persoon van wie we het meest houden, of dat wat we het liefste doen, waarvan we echt kunnen zeggen, zoals David zegt in Psalm 63:4-5: “Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.”

Het Enige dat ware en blijvende voldoening zal geven aan het diepste verlangen van de menselijke ziel is God. Wij zijn voor Hem geschapen en alleen Hij verdient onze aanbidding. Zoals Jezus de Samaritaanse vrouw vertelde dat zij had geprobeerd haar dorst te stillen door de ene relatie na de andere aan te gaan: “Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven” (Johannes 4:13-14). Alleen God kan ons de ware voldoening geven waar onze ziel naar verlangt.

Bron: Ds. M. Brown - Chiesa Riformata Filadelfia Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=37DTv1ju5kI