Vraag: “Als gelovige neem ik soms verkeerde beslissingen en heb ik met de gevolgen daarvan te maken. Maar ik geloof ook in de absolute soevereiniteit van God. Hoe kan ik er zeker van zijn dat alles in mijn leven gaat volgens Zijn prachtige plan?”

Als gelovigen zijn we onszelf ervan bewust hoe belangrijk het is om goede keuzes te maken. Hoe kan dat? Omdat we onszelf realiseren dat elke keuze of beslissing altijd consequenties met zich mee brengt. Persoonlijk ben ik me daar zeer bewust van: wat is in een bepaalde situatie de beste keuze? We willen altijd weten of we het juiste gedaan hebben. En dan vragen we ons af: Heb ik het niet anders moeten doen...?

Spreuken 16:2: “Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de geesten”. In de Bijbel lees ik: “De mens kiest altijd wat de juiste weg in zijn eigen ogen is”. Dat klopt. We proberen altijd het beste te kiezen op basis van onze intuïtie. Maar het Bijbelvers gaat nog verder: “de HEERE toetst de geesten”. Maar dit is geweldig! Het is alsof God de nadruk legt op dat tweede deel van het vers. Het gaat ons altijd om ‘wat we beter kunnen doen’, maar het gaat God om de motivatie van onze keuzes: waarom doen we wat we doen?

Een wit of groen overhemd?

Dit Bijbelvers maakte mij duidelijk dat ik soms een verkeerde keuze maak, maar zo erg is het ook weer niet. Voor God is mijn motivatie voor een bepaalde keuze belangrijker. Om het heel simpel te zeggen: stel dat we moeten kiezen of we vandaag een wit of groen overhemd gaan dragen. Het maakt God echt niet uit. Waar het Hem om gaat is: waarom wil je dat witte of groene overhemd aan? Wat zit er achter de keuze die ik maak? Als je er innerlijk van overtuigd bent dat je je keuzes met de juiste motivatie maakt en dat je gericht bent op het doen van Gods wil, dan geloof ik ook dat God de uitkomst van die keuzes garandeert. Want ook al maak je één keer de verkeerde keuze, God is in staat er iets moois van te maken. Hij kan alles ten goede keren!

Parkeer je auto van het leven!

Als je onderweg bent, niet meer weet wat je moet doen en wijsheid nodig hebt, ga dan een tijdje van de weg. Spreuken 8:2 zegt: “Op de top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat Zij [Wijsheid]”. Neem een ​​pauze, parkeer je auto van het leven. Ga naar die ‘heuvel’ en zoek God. Kniel voor hem neer, luister in stilte naar wat God je wilt vertellen. Als alle geluiden om je heen stil zijn geworden, kun je Zijn stem horen en zul je Hem in je hart ontmoeten, niet alleen in je verstand! Want wie God om wijsheid vraagt, die zal dat ontvangen, zo belooft de Bijbel.

Verkeerde keuze?

De Bijbel zegt ook: “Wat je zaait, zul je oogsten”. De wereldse manier om dit te zeggen is ‘karma’. Hoe dan ook, het betekent dat je krijgt wat je verdient. Maar er is een nog krachtiger wet, namelijk de wet van Gods genade, en dit is de enige kracht die het principe ‘krijg wat je verdient’ overtreft. Heb je een verkeerde keuze gemaakt? Bid dan om de genade van God. God kan in jouw situatie komen en alle dingen nieuw voor je maken. Als het je aan wijsheid ontbreekt, vertrouw dan op Zijn genade.

Kortom, het gaat God in de eerste plaats niet om ‘goed’ of ‘fout’, maar veel meer: waarom doe je wat je doet? Dit heeft mij enorm geholpen om te ervaren dat God de dingen die we zelf verknoeien recht kan zetten. Je leven is in Gods handen. Heb je de moed om op Hem te vertrouwen? Onthoud en vertrouw dat God ons nooit een moeilijkheid zal geven die we niet aankunnen. Te midden van moeilijkheden zijn er prachtige mogelijkheden, maar we moeten ernaar zoeken. En bedenk dan dat je van een verkeerde keuze veel leert en wijsheid opdoet!

Roberto Goroni