Terug naar overzicht

Getuigenis Anita van der Maas

Getuigenis Anita van der Maas

Het geloof moet je vooral dóen. Dat kreeg Anita van der Maas mee als kind. Toen ze een persoonlijke bekering doormaakte, veranderde dat radicaal. Ze zegt hierover: “Er gebeurde toen van alles: heel veel verzet, ongeloof, honderdduizend vragen, verdriet, verwondering …”

Het besef dat het erom gaat dat je volledig op Jezus en Zijn volbrachte werk vertrouwt, was compleet nieuw voor Anita van der Maas. “Bij het roomse geloof gaat het er van het begin af aan om dat je het juiste paadje loopt, dat je de juiste dingen dóet. Je bidt tien Wees-gegroetjes en één keer het Onze Vader en je zonden zijn vergeven. Het is een echt ‘doe-geloof’.’ ”Natuurlijk werd óók in de Rooms-Katholieke Kerk wel over Jezus gesproken, zegt ze. “Een rooms-katholiek zegt echter: Het gaat om Jezus, maar je moet zelf óók wat doen. Dat je het zélf moet doen, zit heel diep in je.”

Ommekeer

Ze leerde zichzelf als een zondaar kennen. “Ik leerde dat je bekeerd moet worden en dat dit alleen maar kan door Jezus’ volbrachte werk alleen door genade.” Van zelf alles willen doen naar “honderd procent vertrouwen op Jezus” was onbegrijpelijk, vertelt ze. “Er gebeurde toen vanalles: heel veel verzet, ongeloof, honderdduizend vragen, verdriet, verwondering …”

Bijbellezen

Met het lezen van de Bijbel was ze totaal niet bekend. “In de Rooms-Katholieke Kerk speelt het Woord nauwelijks een rol.” Toch bleef de Bijbel haar trekken. Door contact met protestanten leerde ze de Bijbel te lezen. “Mijn huidige man werd mijn bijbelleraar. Ik heb hem gekregen van de allerhoogste Leraar”, zegt ze. Ze betreurt het dat zo weinig rooms-katholieken de Bijbel lezen. “Bij hen ligt de Bijbel vaak op zolder, onder het stof. De leer van Rome ligt bovenop de Bijbel, wordt weleens gezegd. Dat kan mij vervullen met diepe emotie. Hoe kan het zover gekomen zijn, denk ik dan.”

Koop hier het boek ‘Van de wierook naar het Woord’ met een interview van Anita van der Maas.

Terug naar overzicht