Wie is Jezus?

Wie is Jezus precies? Met betrekking tot de historiciteit van Jezus zijn de bewijzen overweldigend.  Bijna niemand -gelovige of niet-gelovige- betwist het feit dat Hij 2000 geleden in Palestina woonde.

Veel mensen denken dat Hij een goed man was of een groot leraar van morele deugden, maar velen willen niet Zijn bewering geloven dat Hij God is of de enige Verlosser, Die uit de dood is opgewekt. Het is net als de schrijver C.S. Lewis zei in zijn boek Onversneden Christendom: Dit zijn precies de beweringen die vermeden moeten worden. Een mens die de dingen zegt zoals Jezus zei, zou geen groot leraar van morele deugden zijn, maar uitgemaakt worden voor een dwaas of de duivel zelf.

Laat mij dit verder uitleggen. In het Oude Testament, dat is het deel van de Bijbel dat vóór de geboorte van Jezus werd geschreven, zei God vaak dat hij de enige God is en dat er geen andere is. In Jesaja 45:5 zegt God bijvoorbeeld: “Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God”.

En in Jesaja 42:8 staat: "Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven”.

Maar in het Nieuwe Testament, dat is het deel van de Bijbel dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus verhaalt, zegt Jezus vaak dat Hij God of de Zoon van God is. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 17, toen Jezus bad in de avond voor Zijn kruisiging. Hij zei: “En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was”. Let op de vergelijking! God zei dat er naast Hem geen andere God is en dat Hij Zijn eer niet aan een ander zou geven.

Maar Jezus zei dat Hij heerlijkheid bezat bij God de Vader voordat de wereld bestond. Er zijn dus drie mogelijkheden:

1. Jezus loog.

2. Jezus was gek.

3. Jezus is echt de Zoon van God.

Er is geen andere optie. We kunnen niet zeggen dat Jezus een goed mens was, maar geen God is. Een goed mens is geen leugenaar en een groot leraar van morele deugden is geen gek.

Kunnen we hetzelfde zeggen over Jezus' beweringen over Zijn opstanding? Jezus zei vele malen dat hij op de derde dag na zijn dood uit de dood zou worden opgewekt. In Lukas 9:22 zei Jezus bijvoorbeeld: “De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden”.

Als hij op de derde dag niet uit de dood was opgewekt, dan loog Jezus of was hij gek. Hoe dan ook, hij was geen goed mens of een leraar van morele deugden. Maar als Hij uit de dood is opgewekt, dan sprak Hij de waarheid en zouden we allemaal in Hem moeten geloven.

Daarom moet een ieder het historische bewijs onderzoeken en op basis daarvan concluderen of Jezus een leugenaar, een dwaas of de Zoon van God was. We moeten hierover een keuze maken, maar we kunnen niet zeggen dat Jezus een goed mens als Hij geen God is. Als Jezus Christus de Zoon van God is, zou iedereen in Hem moeten geloven. Als dat niet zo zou zijn, dan is het beter dat niemand in Hem zou geloven. Echter, als Hij God is, dan moeten wij Hem gehoorzamen, Hem volgen en Hem aanbidden.

Zoals CS Lewis zei: “Deze man was en is de Zoon van God; anders was Hij een dwaas of nog erger.

Je kunt Hem opsluiten als krankzinnige, je kunt op hem spuwen en Hem als demon doden; of je kunt Hem te voet vallen en Hem Heer en God noemen. Maar laten we niet aankomen met neerbuigende onzin dat Hij een groot menselijk leraar was. Die mogelijkheid heeft Hij voor ons niet opengelaten. Dat was Zijn bedoeling niet”.

Overweeg de bewijzen, want “deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31).

Bron: Pastor M. Brown - Chiesa Riformata Filadelfia Milano.