God is rechtvaardig en Hij kan niet verdragen dat wij in zonde leven. Als God de zonde straft, wordt daarmee bevestigd dat God rechtvaardig is:

“Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek op menselijke wijze.) Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen?” (Romeinen 3:5-6).

Inderdaad, wat is de waarde van gerechtigheid als zelfs de belangrijkste rechter van het universum niet langer eerlijk oordeelt? Als alles zo zou blijven als het is, zou onze situatie hopeloos zijn. Maar er is een manier om vergeving te ontvangen en Gods straf te ontkomen. God heeft Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om de straf die wij verdiend hebben aan het kruis op Golgotha te dragen. In 2 Korintiërs 5:21 staat geschreven:

"Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”.

Door Jezus' offer is er voor de mens weer een weg geopend om in een herstelde verhouding te komen met God. Niet dankzij onze daden, maar alleen door het offer van Jezus waaraan wij door genade van God deel aan kunnen krijgen.