In de Bijbel staat beschreven wat God wil. Hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je ook volgens de Bijbel gaat denken. Overigens is de Bijbel best moeilijk. Om de Bijbel echt te kunnen begrijpen, heb je de Heilige Geest nodig. Door de Heilige Geest ga je anders denken en leer je ook om de dingen te zien zoals God ze ziet. Daarnaast vestigt de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel de aandacht op wat je leest. De woorden die je leest, zullen dan echt je hart raken. Je zult deze woorden dan niet meer snel vergeten. Je beseft dan dat deze woorden Gods woorden zijn. Daarom is het heel belangrijk om te bidden of God je de Heilige Geest wil geven.

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?