Je mag alles wat ons zorgen baart bij God brengen. Hij hoort je gebeden en doet hier ook echt iets mee. In 1 Petrus 5:7 staat: “Wentel al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Ook als je angstig bent en het je aan moed ontbreekt, kan Hij je weer nieuwe kracht geven. Hij geeft kracht om moeilijke omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Lees maar eens wat in Jesaja 40:28b-31 over God (ook wel Jahweh genoemd) staat geschreven: “Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft aan de vermoeide weer sterkte, aan de onvermogende een overvloed van kracht. Ook wie jong is wordt moe en raakt uitgeput, en jonge mannen kunnen zeker bezwijken, maar zij, die bouwen op Jahwe, vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels als adelaars uit; zij lopen en worden niet moe, zij rennen en raken niet uitgeput.”

Ontbreekt het je aan wijsheid in een bepaalde situatie? Weet je echt niet wat je moet doen? Hij wil het je geven. Dat staat in Jacobus 1:5: “Schiet iemand van u te kort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt.”

Ben je alleen gelaten en is er niemand die voor je opkomt? God komt op voor de arme, de wees en de verdrukte. Hun situatie gaat Hem echt ter harte. Lees de volgende teksten maar: “Wat de onderdrukten zochten hebt Gij, Heer, verstaan; Gij hebt hun moed gesterkt, aandachtig toegehoord. Zo komt Gij voor de wees, voor de verdrukte op en geen aards nietig mens die hem nog schrik aanjaagt.” (Psalm 10:17-18) “Beroof de arme niet, omdat hij arm is, en vertrap de behoeftige niet in de poort, want Jahwe neemt hun zaak in handen en Hij berooft hun berovers van het leven.” (Spreuken 22:22-23)

Lees hier meer antwoorden op geloofsvragen.

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?