In Handelingen 2 lees je dat de Heilige Geest voor het eerst in grote mate wordt uitgestort, op drieduizend mensen. Dit wordt herdacht met Pinksteren.

Iedereen die gelooft, heeft de Heilige Geest in zich. Je ontvangt de Heilige Geest vanaf het moment dat je gelooft. Het is zelfs zo dat je zelf niet kunt geloven. De Heilige Geest werkt dat in je. Als jouw geloof door de Heilige Geest gewerkt is, zal de Heilige Geest je nooit verlaten. Hij is dan altijd in jou, ook al besef je dat vaak niet eens.

Je kunt de Heilige Geest niet zien, maar wel ervaren. In gesprek met de joodse leraar Nikodemus vergelijkt Jezus de Heilige Geest met de wind. Je ziet de wind niet, maar je weet wel dat deze er is. Je voelt de wind immers en je hoort zijn geluid. Zo is het ook met de Heilige Geest.

De Heilige Geest is een Persoon

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de Heilige Geest een Persoon is. De Heilige Geest is dus niet alleen maar een kracht. Hij is God. De Heilige Geest is één met God de Vader en God de Zoon (Jezus). De drie Personen van God hebben allemaal een eigen taak. Zo heeft de Heilige Geest ook een bijzondere taak.

De Heilige Geest laat je zien dat je zondigt.

De Heilige Geest laat je zien dat je iets doet wat niet goed is of dat je het doet met een verkeerde, ik-gerichte gezindheid. Dat noemen we zonde. Zelf ben je daar vaak blind voor, maar de Heilige Geest kan het je duidelijk maken. De Heilige Geest laat je ook inzien dat je eigenlijk op jezelf vertrouwt, en niet op God. Tegelijkertijd laat de Heilige Geest je ook elke keer weer zien dat je met God een nieuwe start mag maken en dat Hij je liefdevol vergeeft.

De Heilige Geest wijst je de weg.

De Heilige Geest is een innerlijke Leidsman. Hij wijst jou telkens weer de weg die je moet gaan. Dat kan gaan om hele praktische situaties, welke kant je op moet gaan in het leven. Voer je een moeilijk gesprek met iemand, dan kan de Heilige Geest je zelfs woorden te binnen geven die je moet zeggen.

De Heilige Geest laat je zien wie Jezus is.

Een belangrijke taak van de Heilige Geest is om je elke keer weer te laten zien wie Jezus is en hoe belangrijk Hij is. Hoe? Bijvoorbeeld als je in de Bijbel over Jezus leest. Dan kan je hart gaan branden of je kunt vanbinnen ineens heel blij worden. Het is alsof er een vuurtje in je ontstoken wordt. Dat werkt de Heilige Geest dan in je.

Als je beseft dat je enorm tekortgeschoten bent en zelf geen kracht hebt, kan je hart als het ware opspringen als je over Jezus leest: Jezus heeft alles voor je gedaan! Ineens zie je in dat je jezelf niet voor God hoeft op te knappen. Jezus is volmaakt en Hij doet alles wat jij niet kunt. Wat een blijdschap en wat een opluchting!

Het besef van wie Jezus is, kan af en toe vervagen. Je hebt het steeds weer nodig dat de Heilige Geest je wijst op Jezus.

De Heilige Geest troost en geeft kracht.

De Heilige Geest wordt ook wel de ‘Trooster’ genoemd. Soms ben je misschien moedeloos. De Heilige Geest geeft je dan weer kracht om verder te gaan.

De Heilige Geest geeft je wat nodig is om een bepaalde taak uit te voeren.

Het kan zijn dat God je een bepaalde taak, een roeping geeft. Op zo’n moment leert de Heilige Geest je hoe je die taak moet uitvoeren. Hij werkt het door je heen.

Je bent bijvoorbeeld geroepen om mensen te vertellen van het Evangelie, het goede nieuws van God. Je weet niet hoe je dit moet doen en je durft het ook niet. Op zo’n moment geeft de Heilige Geest je vrijmoedigheid in het spreken en leert je wat je moet zeggen.

De Heilige Geest helpt je bij het bidden.

Bidden is praten met God. Je weet niet hóe je moet bidden en vaak weet je ook niet wat je tegen God moet zeggen. Vaak ben je als mens alleen maar bezig met jezelf en met je eigen geluk en comfort. De Heilige Geest kan je tijdens het bidden ‘sturen’, zodat je bidt voor de dingen die God op het oog heeft. God neemt je dan als het ware mee in Zijn plan.

Over de Heilige Geest lezen in de Bijbel?

Lees dan bijvoorbeeld Handelingen 2,

Johannes 3: 1-21

Johannes 16: 5-15

Romeinen 8