Jezus maakt je pas echt gelukkig. Als je Hem kent, zal het verlangen naar echt geluk bevredigd worden. Je zult als het ware geen honger en geen dorst meer hebben. Daarom noemt Jezus zichzelf het Brood des levens. In Johannes 6:35 staat:

“Jezus sprak tot hen: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.”

Je zult ervaren dat dit geluk een heel ander geluk is dan je gewend bent. Er is veel op deze wereld dat je een bepaalde mate van geluk kan geven: een fijne vakantie, een geweldige relatie, het krijgen van een kind, het verdienen van veel geld, het hebben van een mooie carrière en noem maar op.

Veel van dit geluk is er echter maar heel even een momentje. En als we het eenmaal hebben, verlangen we steeds weer naar méér. Dat is ook niet verwonderlijk. Wij zijn gemaakt om God te dienen. Daarom kan alleen een nauwe relatie met God ons echt verzadigen.

Wat is hiervoor nodig? Dat je gelooft in Jezus als jouw Redder, jouw Zaligmaker. Belijd Hem alles wat je verkeerd hebt gedaan en vraag eerbiedig of Hij in jouw leven wil komen. Je zult dan ook het eeuwige leven ontvangen.

In Johannes 11:25-27 zegt Jezus hierover: “Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft en gelooft in Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft u dat?”

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?