Wat betekent het kruis van Christus?

Het kruis is een symbool wat we overal tegenkomen. Er zijn sieraden in de vorm van een kruis, mensen die een kruis op hun lichaam hebben getatoeëerd, of een kruis op de toren van een kerk.  Voor veel mensen over de hele wereld staat het kruis symbool voor God of van religie in het algemeen. Anderen weten dat het kruis in het bijzonder naar het christendom verwijst.

In de Grieks-Romeinse wereld van de eerste eeuw was het kruis echter niets meer dan een martelwerktuig. De Romeinen perfectioneerden deze brute executiemethode. Jezus Christus van Nazareth onderging deze vernedering. De Evangeliën vertellen ons dat Jezus als schuldig werd veroordeeld, ook al had hij geen schuld. Hoewel hij geen misdaad had begaan, werd Jezus veroordeeld, gemarteld en naar de plaats van executie geleid die Golgotha ​​werd genoemd. Hij werd aan het kruis genageld, waar hij een langzame en pijnlijke dood stierf, inclusief uitdroging en verstikking. Zijn executie was het grootste onrecht in de geschiedenis van de wereld, omdat Christus niet schuldig was of gezondigd had. In plaats daarvan leefde Hij Zijn hele leven in volmaakte gerechtigheid. Hij deed wat de eerste Adam niet deed. En toch was het aan het kruis dat deze onschuldige Man aan God's gerechtigheid genoeg gedaan heeft, zoals de profeet Jesaja zegt: “De HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen”. Hij leed in de afgrond van Gods toorn voor onze zonden en werd een vloek voor ons. Dat is de betekenis van het kruis.

Het kruis is niet alleen een symbool van het christendom, laat staan ​​het symbool van religies in het algemeen. Het kruis is de plaats waar wij worden verzoend met God. Zoals de apostel Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 3: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt”.

Om ons in hemelse gewesten te plaatsen, moest Christus afdalen in de diepten van Gods oordeel. Door onze zonden zijn wij schuldige misdadigers die berecht moeten worden. Maar vanwege het kruis en Zijn buitengewone genade werd Christus onze Plaatsvervanger en onderging in onze plaats de toorn van God. Alles is volbracht, de betaling is verricht aan het kruis. Jezus zei: "Het is volbracht". Zijn opstanding op de derde dag is het bewijs dat God Zijn offer heeft aanvaard. Gods genade lijkt te mooi om waar te zijn. Maar zo is het.

De zaligheid is een gift aan ons, omdat Christus de prijs heeft betaald. Er is genade voor ons, want het oordeel was voor Christus. Daarom kunnen we met vreugde de woorden van de apostel Paulus beluisteren: “Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus”. Ken je deze vreugde? Ken je deze vreugde in het kruis van Christus? Hebt je je vertrouwen in Hem gesteld?

Bron: Dominee M. Brown - Chiesa Riformata Filadelfia Milano (Italië).