Al bij de eerste mensen, Adam en Eva, ging het fout. Helemaal fout. In het begin van de Bijbel lees je dat zij aten van een vrucht waarvan God had gezegd dat zij deze NIET mochten eten.

In de eerste Bijbelhoofdstukken zie je al dat de mensen niet meer voldeden aan het doel waartoe God hen op de aarde had gezet. Zij deden puur waar zij zelf zin in hadden en berokkenden God en hun medemensen schade. Dat is de zonde. Die maakt een scheiding tussen God en de mens. God had toen een einde kunnen maken aan de mensheid, dat zou niet onrechtvaardig geweest zijn.

God had echter een reddingsplan. Dat maakte Hij gelijk na de zondeval al bekend en daarna steeds weer via de profeten. Hij zou een Verlosser zenden. En Hij zond Zijn Zoon Jezus naar de aarde om voor de zonde te lijden en te sterven. Waarom was dit nodig?

Laat ik dit duidelijk maken met een voorbeeld. Jij gooit de smartphone van een vriend kapot. Jouw vriend kan je vragen om de kosten van deze smartphone te betalen, bijvoorbeeld tweehonderd euro. Maar hij kan er ook voor kiezen om jou te vergeven en te zeggen: ‘Laat maar zitten. Je hoeft de smartphone niet te betalen.’ Dat betekent natuurlijk niet dat de aangerichte schade op die manier hersteld is. Jouw vriend betaalt nu zelf de rekening voor een nieuwe smartphone.

Dit laatste is eigenlijk wat God deed. Hij zond Zijn Zoon naar de aarde om te lijden en te sterven. In feite nam Hij de prijs van de schade die wij hadden aangericht, Zelf voor Zijn rekening. De mensheid is zo fout bezig, dat God er niets meer mee kan, totaal niets meer. God had kunnen zeggen: ik verlaat deze mensen, ik doe de mensheid weg en begin met nieuwe mensen die mij wél gehoorzamen.

Maar wat deed Hij? Hij verliet in plaats daarvan Zijn Zoon aan het kruis op Golgotha. Toen Jezus aan het kruis hing, onderging Hij een gruwelijke dood. Maar het allerergste wat Hem overkwam, was dat Hij op dat moment van God verlaten was.

Jezus stierf en werd dus ‘weggedaan’ in plaats van de mensen die dit verdiend hebben. Hierdoor liet God zien dat Hij de mensen zó lief heeft dat Hij Zélf de rekening betaalt.

Als jij op Jezus vertrouwt en op Gods reddingsplan in Hem, is de schade bij God vergoed en is de relatie met Hem weer hersteld. Of anders gezegd, dan zijn je zonden vergeven en krijg je eeuwig leven in plaats van de eeuwige dood die je eigenlijk verdiend had.

Hoef jij geen schadevergoeding meer aan God te betalen?

Nee, door het offer van Jezus is de schade die jij hebt aangericht, volledig betaald. God is hier volledig tevreden mee. Het enige wat je hoeft te doen is te geloven in Jezus en in Zijn volbrachte werk. ‘Geloven’ betekent eigenlijk hetzelfde als ‘vertrouwen’. Geef je leven aan Jezus, vertrouw je volledig aan Hem toe.