God heeft de aarde en de hemel gemaakt en Hij is machtiger dan wie of wat dan ook. Hij was er altijd al en zal er ook altijd zijn. God is één. Tegelijkertijd bestaat God ook uit drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Vandaar dat God ook wel een Drieënig God wordt genoemd.

God is liefde en Hij houdt van het goede. Alles wat slecht is, kan dus niet aan God toegeschreven worden. God is Degene die het volmaakte geluk heeft gemaakt. Zonder God kan er geen volmaakt geluk bestaan. Overal waar Hij wordt genegeerd en waar Hij niet mag regeren, ontstaat er narigheid, ellende, duisternis. God wil ons juist laten delen in het geluk dat Hij heeft.

Nadat Hij de wereld had gemaakt, bleef God niet op grote afstand toekijken wat zich daar afspeelde. Hij houdt nog steeds het hele wereldgebeuren onder controle. God houdt van de wereld en de mensen die Hij heeft gemaakt. Hij wil met elk mens een nauwe band aangaan. Hij is dus een persoonlijke God die betrokken wil zijn op jouw leven van elke dag. Hij wil zelfs de regie van jouw leven overnemen. Aangezien Hij de hele wereld en ook jou heeft gemaakt, weet Hij het beste welke weg je moet gaan.

De relatie tussen God en de mens die met Hem leeft, wordt in de Bijbel vergeleken met die van een Vader en een kind. Dat laat iets zien van een ontzettende intieme band. Deze intieme band is echter geen vanzelfsprekendheid. Elk mens wordt in principe geboren zonder deze relatie met God.

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?