Geloven in God is geen blind vertrouwen in Iemand waarvan je niet zeker weet of Hij bestaat. Je kunt God leren kennen en Hem ervaren in je dagelijkse leven. Op welke manieren kan je dan weten dat God bestaat? Dit kan door de natuur om ons heen en door het Woord van God, de Heilige Schrift.

Door de natuur

Kijk eens in de wereld om je heen. Neem de geboorte van een kind. Hoe ontzagwekkend wonderlijk is dat nieuwe leven gecreëerd in de moederschoot! En als je naar het universum kijkt, zie je daarin niet Gods almacht en creativiteit? “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen” zegt David hierover (Psalm 19:2). Door de natuur kan iedereen weten dat er een God is. Want in de schepping laat God aan de mensen Zijn eeuwige kracht zien, en dat Hij God is (Romeinen 1:20).

Door het Woord van God

God heeft ons de Bijbel gegeven zodat wij Hem kunnen leren kennen. In het Oude Testament kan je lezen dat God heeft gesproken tot de aardsvaders Abraham, Izak en Jakob, en later door middel van profeten tot het volk Israël. Deze profeten brachten een boodschap van God, ingegeven door de Heilige Geest. Toen Jezus naar deze wereld kwam, en onder de mensen leefde, kwam God in Christus Zijn schepping tegemoet. Jezus draagt niet voor niets de naam Immanuël: “God met ons”. Daarom moeten wij allereerst bij Jezus zijn, om te ervaren dat God bestaat. We kunnen Hem ontmoeten in de Schriften, waarover Jezus zei: “die zijn het die van Mij getuigen” (Johannes 5:39). In het Woord verklaart Christus ons Zijn liefde.

Een ontmoeting met Jezus, in de Schriften, is levens veranderend. Door het geloof, wat God geeft, komt deze grote, heerlijke, heilige God wonen in de harten van Zijn kinderen. De Heilige Geest maakt gemeenschap tussen God en mensen en dan komt dezelfde Geest bij mensen plaats maken voor de Vader en de Zoon. En dat Christus in je komt wonen, dat blijft niet onopgemerkt!

Het is mogelijk om te weten dat God bestaat. In zijn ontferming laat God Zichzelf kennen door de natuur, maar bovenal kunnen wij God persoonlijk leren kennen in de meditatieve omgang met de Bijbel.

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?