Om God te dienen, is er meer nodig. Een nieuw leven leiden, waarin wij God gehoorzamen, kunnen wij niet op eigen kracht doen. Dat kan alleen door de Heilige Geest. In andere woorden, wij moeten een nieuw mens worden. Deze verandering wordt door Jezus ‘wedergeboorte’ genoemd. De verandering die bij de wedergeboorte optreedt, is zo groot dat het lijkt op het begin van een nieuw leven: een nieuwe geboorte. In tegenstelling tot vroeger wil je nu het goede doen: de innerlijke wil wordt vernieuwd.

In Ezechiël 11:19-20 legt God deze wedergeboorte als volgt uit:

“Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn”.

In het Hebreeuws werd het woord ‘hart’ ook gebruikt om de ‘wil’ aan te duiden. Het ontvangen van een nieuw hart kan ook worden omschreven als een proces van het vernieuwen van de innerlijke wil.