In de Bijbel lees je wat God wil dat je moet doen in het leven van alledag. Je leest ook wat Gods plan is met deze wereld.

In de Bijbel staat ook beschreven hoe God ingreep in de levens van gewone mensen, hoe Hij voor hen zorgde, hoe Hij de overwinning gaf in de strijd en hoe Hij allerlei wonderen deed. In al deze geschiedenissen kun je zien wat Gods karakter is. God is bijvoorbeeld heel liefdevol. Hij houdt van de mensen die Hij heeft gemaakt en zoekt het beste voor hen, ook al trappen zij Hem steeds weer op het hart door Hem niet te gehoorzamen en verkeerde dingen te doen.

God is ook heilig. Hij kan het niet aanzien dat wij mensen verkeerde dingen doen en moet dit wel straffen. Maar juist omdat God zoveel van ons houdt en wil dat het goed met ons gaat, straft Hij liever zijn Zoon Jezus in onze plaats. Hij zond Jezus naar deze aarde en Hij werd gekruisigd voor de zonden van de wereld. God zal iedereen die zijn vertrouwen stelt op Jezus, niet meer straffen.

God is kwaad op ons omdat wij Hem niet hebben gehoorzaamd. Maar als wij op Jezus vertrouwen, is God niet meer kwaad op ons. De kloof die tussen God en ons is door onze ongehoorzaamheid, is dan overbrugd. Wij krijgen dan weer een persoonlijke relatie met God. Dit alles staat beschreven in de Bijbel.

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?