Jezus zegt dat je door te vertrouwen op God bergen kunt verzetten. Wat bedoelt hij hiermee precies?

Lees Marcus 11: 20-24

In het begin van hoofdstuk 11 heeft Jezus een vijgenboom vervloekt die geen vruchten voortbracht. De volgende morgen blijkt de vijgenboom verdord te zijn. Dan herinnert Petrus zich ineens wat er de vorige dag was gebeurd. “Kijk, Rabbi, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord!”, roept hij uit.

Wat vertrouwen uitwerkt

Hierop zegt Jezus: “Heb vertrouwen in God!” Hij legt uit dat het vertrouwen in God veel kan uitwerken (vers 23,24):

“Ik verzeker jullie: ieder die tot die berg zegt: “Verhef je en stort in zee!”, en geen twijfel heeft in zijn hart, maar erop vertrouwt dat het zal gebeuren wat hij zegt, hem zal het ten deel vallen. Daarom zeg ik jullie: alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen.”

In de taal waarin de Bijbel oorspronkelijk geschreven is, betekent ‘vertrouwen’ hetzelfde als ‘geloven’. Je kunt dus ook zeggen dat het ‘geloof’ in God veel kan uitwerken. Beide termen kun je dus gebruiken voor hetzelfde. Het geloof kan zódanig veel uitwerken, dat je hierdoor zelfs een berg in de zee kunt werpen.

Wat geloof is

Wat bedoelt Jezus precies? Hij wil zeggen dat je met Gods kracht heel veel kunt doen. Die kracht heb je niet van jezelf. Maar God werkt die kracht door jou heen. Als je zelf graag een berg wilt verzetten, lukt dat je niet. Maar als je God aan je zijde hebt en Hij wil die berg verzetten, dan lukt het wel. Jezus brengt dit in verband met het gebed. Het gebed, oftewel het praten met God, is heel belangrijk. Je ontvangt immers je kracht van God, dus het is goed om het Hem te vragen!

Bergen verzetten

Je vraagt je misschien af wat die ‘bergen’ precies zijn. Dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval zijn de mogelijkheden met Gods kracht eindeloos. Ook figuurlijke bergen kunnen verzet worden. Problemen waar je niet overheen kunt zien, obstakels die je ervaart in je leven. Misschien zegt je: ‘Kón ik maar geloven, maar ik kan het niet.” Het is vooral belangrijk om alles bij God te brengen en Hém om dat geloof te vragen. Bedenk dat het uiteindelijk niet gaat om een groot geloof, maar om geloof in een grote God.

‘Biddende verlangen’

Jezus zegt: “Alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen.” Maar hoe zit dat dan? Wordt elk gebed verhoord? Eigenlijk kun je deze zin ook als volgt vertalen: “Alles waar je biddende om verlangt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen.” Als je veel tot God bidt, ben je heel intiem met Hem en leer je Hem beter kennen. Je raakt meer doordrongen van wat God wil en kunt soms als het ware iets voelen van wat Hij voelt. Je eigen, egoïstische verlangens raken op de achtergrond. Je gaat willen wat God wil. Dan weet dat je zult ontvangen waarom je vraagt.

Voor deze week:

- Welke bemoedigingen haal je uit het besproken bijbelgedeelte?

- Geloof je dat het geloof bergen kan verzetten?

- Hoe is jouw gebedsleven?