Als Koning Jezus Jeruzalem zijn intocht doet in Jeruzalem, wordt Hij feestelijk onthaald door het volk. Ze werpen Hem twijgen toe en roepen: “Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!” Maar willen ze Hem wel echt als Koning?

Lees Marcus 11: 1-10

Jezus wordt als Koning onthaald. Vooraf geeft Jezus Zijn leerlingen de opdracht om een ezelsveulen te halen. Hij wil op dit veulen rijden. Ezelshengsten werden toentertijd vaker als rijdier gebruikt.

Het lijkt erop dat Jezus ook echt zijn intrede wíl doen als Koning. Hij geeft immers zelf Zijn leerlingen de opdracht om het veulen te halen.

Hosanna

De sfeer is goed. Mensen leggen hun kleren over het veulen heen, zodat Jezus erop kan zitten. Sommigen spreiden hun kleren uit over de weg, anderen doen hetzelfde met twijgen. De mensen roepen Jezus toe: “Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.” Hosanna betekent: ‘behoed toch!’ of ‘geef toch geluk en voorspoed!’

Het koninkrijk van onze vader David

Het is opvallend dat de menigte ook roept: “Gezegend het koninkrijk dat komen gaat, van onze vader David.” De mensen wisten dat er een Redder zou komen, een ‘Messias’. Dat was al lang voorspeld door de profeten. ‘Messias’ betekent ‘gezalfde’, iemand met een bijzondere roeping. Deze Messias zou uit het geslacht van koning David komen en ook op de troon zitten. De mensen schijnen te beseffen dat Jezus de langverwachte Redder is, de Koning die zal komen. Maar dringt het wel echt tot hun door? En willen ze Jezus wel echt als Koning?

Als Koning verworpen

Niet lang daarna zullen de menigten Jezus toeroepen: “Kruisig Hem, kruisig Hem!” Dan willen zij Hem niet meer en laten ze Hem de marteldood sterven. Dan zal er boven het kruis waaraan Hij zal sterven, op een bordje de beschuldiging staan dat Hij de ‘Koning van de Joden’ is.

Misschien vraag je je af waar dan zijn intocht als Koning voor nodig was. Toch kan God het zo geleid hebben, dat Zijn Zoon Jezus duidelijk zijn intrede als Koning heeft gedaan. Hij ís als Koning gekomen en ook als Koning verworpen. Gods weg is zo anders dan wij zouden denken. De Joden verwierpen Jezus als hun Koning, maar God had daar iets bijzonders mee voorzien. Door Zijn lijden en sterven zou Jezus júist een echte Redder zijn. Hij was een dienende Koning, die voor Zijn onderdanen tot het uiterste ging Jezus’ lijden en sterven was Zijn overwinning. Hij droeg de straf die wij verdiend hebben. Ieder die vertrouwt op Jezus en wat Hij heeft gedaan, hoeft niet bang meer te zijn voor Gods oordeel. Hij wordt niet meer geoordeeld en heeft de vrede van God in zijn hart.

Voor deze week:

- Wil jij Jezus als Koning of Redder?