Terug naar overzicht

Getuigenis van Raúl López

Getuigenis van Raúl López

"Mijn naam is Raúl López. Ik ben 46 jaar oud, geboren in San Salvador, El Salvador, Centraal Amerika. Ik kom uit een eenvoudig arbeidersgezin, traditioneel godsdienstig. Sinds mijn kindertijd heb ik een academische opleiding genoten in katholieke instellingen, waar mij de meeste religieuze overtuigingen en praktijken werden bijgebracht, maar zonder een diepgaand begrip van het waarom ervan.

Twijfels

Gedurende mijn kindertijd en adolescentie had ik geen duidelijkheid over waarom ik veel praktijken deed. Ik deed ze gewoon om mijn leraren tevreden te stellen, die priesters waren, en uit respect voor mijn ouders. Ik vervulde de meeste van de zogenaamde sacramenten van de katholieke godsdienst, maar er was een grote leegte in mij en vooral veel twijfels over mijn eeuwige toekomst. In mijn binnenste was de religieuze gedachte van het doen van goede daden om toegang te krijgen tot de hemel zich sterk aanwezig.

Motorongeluk

In 1999 had ik een motorongeluk, waarbij we allemaal het ergste dachten, maar de genade van God liet niet toe dat mij iets ernstigs overkwam. Dat was voor mij de aanleiding om na te denken over mijn eeuwigheid. Daarna nodigde iemand mij uit voor een huisbijeenkomst om naar de Bijbeloverdenking te luisteren. Ik nam deze uitnodiging zonder aarzelen aan. Hij had me al vaak uitgenodigd, maar ik weigerde tot dan altijd.

Bijbel

Er waren niet veel mensen op de bijeenkomst, ik herinner me alleen dat ze liederen zongen tot God, er een korte overdenking was over een Bijbelcitaat en ze tenslotte baden. Toen ze aan het bidden waren, vroeg één persoon me of ze voor mij mochten bidden. Ik heb niet geweigerd. De mensen begonnen God aan te roepen voor mijn leven en voor mijn redding.

Bovennatuurlijk

Daarna verliet ik de bijeenkomst en ontmoette de persoon die mij had uitgenodigd, zij was zelf niet in staat geweest om te gaan, maar zij was erg blij dat ik was gekomen. Maar er was iets bovennatuurlijks gebeurd op die plek. Ik voelde in mij een vrede die ik in mijn hele leven nog nooit had ervaren. Het was iets onverklaarbaars, ik had het gevoel dat er letterlijk een groot gewicht van mijn schouders was afgevallen, ik voelde mij zo fragiel en licht alsof ik op wolken liep. Ik begreep het niet, maar ik wist dat er op die plek iets in mijn leven was gebeurd.

Daarna begon ik een evangelische gemeente te bezoeken waar de leer van de Heilige Schrift werd verkondigd en uitgelegd. Ik kocht een exemplaar van de  Bijbel, en God Zelf maakte me hongerig en dorstig naar Hem en Zijn Woord. Het was zo erg, dat toen ik begon te lezen, ik letterlijk de hele nacht niet sliep van het lezen van de Bijbel. Want hoe meer ik wist en leerde over God, hoe meer ik me in die bron van kennis wilde onderdompelen. God veranderde mijn kijk op het leven, ik begon het leven te zien zoals God het ziet. Ik besefte ook mijn geestelijke toestand en dat alleen Jezus Christus mij kon vergeven, reinigen, veranderen. Dus mijn antwoord daarop was om mijn leven aan Jezus over te geven. Toen werd mijn geloof ondersteund door Bijbelse waarheden.

Sociale druk

Eén ding dat moeilijk was voor mijn nieuwe geloofsleven was dat niemand in mijn familie mij steunde. Toen ik ze uitnodigde voor mijn doop, kwamen ze niet. Er was een sterke sociale en religieuze druk in mijn eigen huis. Ik vond echter veel troost en kracht in Gods beloften om verder te gaan. Ik begreep dat redding alleen uit Zijn genade is. En alleen door geloof in Jezus Christus. Dat er geen menselijke inspanning is om die te verdienen, zoals in de brief van Paulus aan de Efeziërs 2:8-9 staat. Voorheen, in alles wat ik deed, zocht ik oprecht God te behagen, maar ik had het oprecht mis en was verloren.

Heden

Wat ik beschreef is nu meer dan 20 jaar geleden en door Gods genade staan wij vast in het geloof. En ik twijfel er niet aan hoe mijn eeuwige toekomst er nu uitziet. Niet vanwege mijn eigen verdiensten, maar vanwege wat Jezus voor mij heeft gedaan aan het kruis. Tegenwoordig ben ik getrouwd, we hebben twee jonge kinderen en we dienen allen God in onze plaatselijke gemeente, getuigend aan de wereld dat alleen in Jezus vergeving van zonden en eeuwig leven is".

Terug naar overzicht