Toen de farizeeërs zagen dat Jezus’ leerlingen met ongewassen handen brood aten en dus niet de wetten hielden, zeiden zij dit tegen Jezus. Maar Jezus bestraft zijn discipelen niet. In plaats daarvan bestraft hij de farizeeërs. Hij zegt dat zij God voor het zicht dienen, maar niet met het hart. (Marcus 7:6) In feite zegt Hij dat zij hypocriet zijn. Zij weten niet waar het écht om gaat.

Lees Marcus 7: 21-23

Jezus laat ons zien dat we dat gevoel van onreinheid niet van ons af kunnen schudden in vers 17 – 23. Jezus zegt: wíj zijn het probleem. Het probleem zit vanbinnen. Haat, verkeerde gedachten, egoïsme huist in ons hart.

Je kunt jezelf misschien wel veel wassen, rituele reinigingen ondergaan, maar daarmee maak je jezelf niet echt rein. Het is nodig dat God met zijn Heilige Geest in je komt wonen en je innerlijk verandert, zoals in Ezechiel 36:26 staat beschreven:

“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.”

Als God met Zijn Geest in je komt wonen, krijg je een nieuw hart: een hart van vlees in plaats van een hart van steen. Een hart van steen is ongevoelig voor God en voor wat Hij belangrijk vindt. Een hart van vlees daarentegen niet.

Voor deze week:

- Bemerk je bij jezelf innerlijke gevoelens en verkeerde gedachten die je wilt veranderen?

- Leef jij vanuit de innerlijke verandering door de Heilige Geest? Of probeer je de dingen voor de vorm te veranderen, zoals de farizeeërs deden?

Wat je moet weten over het Evangelie van Marcus

In de tijd van de Bijbel hadden ‘rabbi’s’ (geleerden) meestal leerlingen. Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was, had hij óók leerlingen. Eén van deze leerlingen was Petrus. Nadat Jezus weer was opgevaren naar de hemel, heeft Petrus’ leerling Marcus het Evangelie van Marcus geschreven. Marcus heeft Jezus Zelf op aarde niet meegemaakt. Maar Petrus heeft hem wel verteld welke wonderen Jezus op aarde deed, hoe Hij zich gedroeg en wat Hij zei. Dat alles heeft Marcus opgeschreven en zo ontstond het Evangelie van Marcus. Het woord ‘Evangelie’ komt uit het Grieks en betekent ‘goede boodschap’. Het Evangelie van Marcus gaat ook over een goede boodschap: de komst van Gods Zoon Jezus, de Redder, op aarde. Hij kwam op aarde met dit doel: God en mensen weer bij elkaar brengen. Daarover lees je uitvoerig in dit mooie bijbelboek.