Aanhoudend roepen tot Jezus wordt beloond, zelfs als het lijkt alsof Jezus je niet hoort. Een voorbeeld daarvan is de geschiedenis uit Marcus 7:24-30. Een Syrofenicische vrouw roept Jezus na, omdat ze Zijn hulp nodig heeft. Maar Jezus antwoordt haar eerst met geen woord …

Lees Marcus 7:24-28

Jezus’ discipelen horen de vrouw roepen, en lijken niet direct bewogen met haar te zijn. Ze zeggen tegen Jezus: “Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.” (Marc. 15:23)

Jezus trekt zich terug Wat is precies de situatie? Jezus is de grens van Israel overgetrokken en verblijft nu in het grensland Tyrus en Sidon. Waarom precies? Jezus heeft een belangrijke taak in Israel en die moet Hij nog afmaken. Maar in Israel wordt hij meer dan eens vervolgd. Om niet voortijdig gearresteerd of gedood te worden, gaat Hij naar het grensland toe.

De vrouw vindt Jezus

Terwijl Hij zich daar bevindt, wordt hij gevonden door de Syrofenicische vrouw. Ze is een Griekse, staat in vers 26. De vrouw is dus geen Jodin. ‘Griekse’ betekent hier niet dat ze van Griekse komaf is. Het is de naam van een niet-Jood uit de Grieks-Hellenistische wereld.

Ze heeft van Hem gehoord, ze wil naar Hem toe. Haar dochtertje is bezeten van een demon. Jezus zal haar kunnen helpen! Bij Hem moet ze zijn. Ze valt aan Zijn voeten in het huis dat als Jezus’ schuilplaats moet dienen (zie Matth 15) en ze valt aan Zijn voeten neer en vraagt of Jezus de demon uit haar dochtertje wil verdrijven.

Eerst de kinderen

Maar Jezus gaat niet direct op haar hulpvraag in. Hij vergelijkt het uitdrijven van de demon bij haar dochter met het uitdelen van brood tijdens de maaltijd aan tafel. Hij zegt: “Laat eerst de kinderen volop te eten krijgen, want het is niet goed om het brood van de kinderen nemen en het aan de kindjes te geven.” Wat bedoelt Jezus hiermee? Eerst moeten de kinderen (=de Joden) door Jezus geholpen worden. Zijn taak in Israel zit er nog niet op.

De vrouw houdt aan

Maar de vrouw geeft niet op. Ze zegt:

“Heer, ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimels van de kleintjes.”

Weliswaar heeft Jezus op dit moment nog een roeping voor de Joden, maar de Joden verlangen niet altijd direct naar het brood (Jezus en Zijn gaven), zodat er soms kruimeltjes op de grond vallen. De Joden verspillen soms het brood dat ze aangereikt krijgen. En juist dát brood is dan voor haar, die geen Jood is.

De hondjes

Deze situatie moet niet verkeerd begrepen worden. Het is niet zo dat niet-Joden voor Jezus minder belangrijk zijn, integendeel. Maar op dit moment richt Jezus zich vooral op de Joden. Straks heeft God juist de niet-Joden op het oog en zullen zij de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Zij zullen dan niet als ‘hondjes’ worden behandeld, maar als kinderen van God.

Jezus hoort

Het aanhouden van de vrouw wordt beloond. Jezus antwoordt: “Omdat u dit zegt: ga maar terug, de demon is al uit uw dochter weg.”

In het Mattheus-evangelie, waar dezelfde geschiedenis staat beschreven, prijst Jezus haar geloof. Hij zegt daar: “Vrouw, groot is uw vertrouwen!” (Matth. 15:28)

Als ze thuiskomt, vindt ze haar dochter in bed. De demon is dan uit haar dochter verdwenen. Jezus heeft haar gehoord!

Voor deze week:

- De Syrofenicische vrouw krijgt eerst geen antwoord van Jezus. Maar ze blijft aanhouden en krijgt uiteindelijk tóch waar ze om vraagt. Jezus prijst zelfs haar grote vertrouwen. Wat kun je hiervan leren?

Wat je moet weten over het Evangelie van Marcus

In de tijd van de Bijbel hadden ‘rabbi’s’ (geleerden) meestal leerlingen. Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was, had hij óók leerlingen. Eén van deze leerlingen was Petrus. Nadat Jezus weer was opgevaren naar de hemel, heeft Petrus’ leerling Marcus het Evangelie van Marcus geschreven. Marcus heeft Jezus Zelf op aarde niet meegemaakt. Maar Petrus heeft hem wel verteld welke wonderen Jezus op aarde deed, hoe Hij zich gedroeg en wat Hij zei. Dat alles heeft Marcus opgeschreven en zo ontstond het Evangelie van Marcus. Het woord ‘Evangelie’ komt uit het Grieks en betekent ‘goede boodschap’. Het Evangelie van Marcus gaat ook over een goede boodschap: de komst van Gods Zoon Jezus, de Redder, op aarde. Hij kwam op aarde met dit doel: God en mensen weer bij elkaar brengen. Daarover lees je uitvoerig in dit mooie bijbelboek.