Opnieuw dringt een grote menigte mensen om Jezus heen. Ze zijn nieuwsgierig naar Hem, maar willen ze ook echt horen wat Hij zegt? Jezus begint een verhaal te vertellen over de zaaier. Hij wil hiermee duidelijk maken dat het belangrijk is wat de mensen met Zijn woorden doen.

Lees Marcus 4:1-20

Met de zaaier bedoelt Jezus Zichzelf. Hij vertelt de mensen Gods Woord. Maar Zijn woorden hebben niet vat op iedereen. Bij sommige mensen gaat Zijn onderwijs het ene oor in en het andere oor weer uit. Het werkt niets uit.

Het zaad aan de kant van de weg

Net als bij zaad dat niet in de vruchtbare aarde valt, maar langs de kant van de weg. De vogels komen, en eten het op. Met de vogels bedoelt Jezus hier de satan, de duivel (vs. 15). De satan is Gods tegenstander. Hij probeert er alles aan te doen om te voorkomen dat de mensen naar God en Jezus luisteren. De satan wil Gods werk kapot maken.

Het zaad op rotsachtige bodem

Er is ook zaad dat weliswaar ontkiemt, maar tóch geen toekomst heeft. Het zaad dat op rotsachtige bodem valt, komt snel op. Het heeft echter geen wortel. Als de zon op de kleine plantjes schijnt, gaan deze dood. Zo zijn er ook mensen die Jezus’ Woord horen en het direct met blijdschap aannemen (vs. 17). Hun beslissing lijkt echter op niets gegrond. Het is misschien meer een impulsieve keuze. Hun hart is er niet echt bij betrokken. Ze besluiten om christen te worden, maar op het moment dat zij vervolgd worden vanwege hun geloof, blijkt dat zij Jezus toch niet boven alles lief hebben. Ze laten Jezus weer heel gemakkelijk los.

Het zaad tussen de dorens en distels

Ook het zaad dat tussen de dorens en de distels valt, redt het niet. Het komt op, maar wordt door de dorens en de distels verstikt. Jezus maakt hiermee duidelijk dat sommige mensen Zijn Woord aannemen, maar vervolgens zo druk zijn met allerlei dagelijkse beslommeringen en aantrekkelijke dingen van deze wereld, dat ze Jezus weer vergeten. Ze zijn vooral bezig met “de zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom en de begeerten” (vers 19)

Het zaad in de goede aarde

Gelukkig valt er ook zaad in goede aarde. Het komt op en brengt wél vrucht voort, het ene plantje nog meer dan het andere (vers 20):

“En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.”

Hiermee bedoelt Jezus de mensen die Zijn woord wel aannemen en Hem ook echt gehoorzamen, wat er ook tegen opkomt.

Voor deze week:

– Veel mensen luisteren wel naar Jezus’ woorden, maar doen er niets mee. Hoe lees jij de Bijbel? Doe jij wat er in de Bijbel staat of vergeet je weer gauw wat je hebt gelezen?

– Soms valt het zaad tussen de dorens en distels. Het komt op, maar wordt al snel verstikt. Zo heeft Gods woord soms geen vat op ons, omdat we ons volledig laten beheersen door andere dingen: onze carrière, onze relatie, leuke vakanties en veel geld … Wat zit er bij jou in de weg om God te gehoorzamen? Vind je andere dingen ook belangrijker?

Wat je moet weten over het Evangelie van Marcus

In de tijd van de Bijbel hadden ‘rabbi’s’ (geleerden) meestal leerlingen. Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was, had hij óók leerlingen. Eén van deze leerlingen was Petrus. Nadat Jezus weer was opgevaren naar de hemel, heeft Petrus’ leerling Marcus het Evangelie van Marcus geschreven. Marcus heeft Jezus Zelf op aarde niet meegemaakt. Maar Petrus heeft hem wel verteld welke wonderen Jezus op aarde deed, hoe Hij zich gedroeg en wat Hij zei. Dat alles heeft Marcus opgeschreven en zo ontstond het Evangelie van Marcus. Het woord ‘Evangelie’ komt uit het Grieks en betekent ‘goede boodschap’. Het Evangelie van Marcus gaat ook over een goede boodschap: de komst van Gods Zoon Jezus, de Redder, op aarde. Hij kwam op aarde met dit doel: God en mensen weer bij elkaar brengen. Daarover lees je uitvoerig in dit mooie bijbelboek.