Nog even, en Jezus zal terechtgesteld worden en een gruwelijke marteldood sterven. Maar Hij weet dat Hij weer zal opstaan uit de dood. Zijn opstanding is een overwinning. Dit wil Hij ook duidelijk maken aan de joden met wie Hij in gesprek is.

Lees Marcus 12: 1-12

Het vorige gedeelte ging over het verhaal van de wijnbouwers dat Jezus vertelde. Als Jezus klaar is met het vertellen van dit verhaal, haalt hij een gedeelte aan uit een lied dat de joden heel goed kennen. Hij citeert uit Psalm 118:

“De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. De Heere heeft dit gedaan, het is een wonder in onze ogen.”

Verworpen

De wijnbouwers in het verhaal dat Jezus heeft verteld, hebben de zoon van de eigenaar van de wijngaard verworpen. In het lied waaruit Jezus citeert, gaat het ook over iets dat door anderen is verworpen: een steen. Met deze steen bedoelt Jezus precies dezelfde persoon als de zoon die door de wijnbouwers is verworpen. In zowel zijn verhaal als in de Psalm gaat het om Hemzelf.

Hoeksteen

De bouwlieden in de Psalm hebben de steen, Jezus dus, weliswaar afgekeurd, maar deze steen zal een belangrijke positie krijgen. Deze steen zal een hoeksteen worden. Letterlijk staat er: ‘hoofd van de hoek’. Op een hoeksteen rust het hele gebouw. Misschien kun je bij de hoeksteen denken aan de steile rots die zichtbaar was bij de hoek van de tempel in Jeruzalem. De tempel steunde op deze rots.

Overwinnen

Wat Jezus wil zeggen, is dit: Je kunt Mij wel verwerpen, maar je kunt niet om Mij heen. Als jullie mij straks ter dood brengen, zal Ik weer opstaan uit de dood. Ik overwin. Als je de hoeksteen weghaalt uit een gebouw, stort het gebouw in. Het gebouw steunt op de hoeksteen. Zo kún je Mij niet verwerpen. Ik geef je het leven. Zonder Mij kun je niet leven. Zonder Mij kun je zelfs niets doen.

Een wonder

In de door Jezus aangehaalde zinsnede uit Psalm 118, staat ook nog dit: “De Heere heeft dit gedaan, het is een wonder in onze ogen.” Ongetwijfeld is het ook heel bijzonder dat Jezus de Hoeksteen is. Op het moment dat Jezus dit vertelt, staat Hij aan de vooravond van Zijn terechtstelling. De joden zullen Hem kruisigen. Wie denkt er op dat moment aan dat Jezus weer zal opstaan uit de dood en dat Hij door middel van Zijn dood de dood heeft overwonnen?

VOOR DEZE WEEK

- Zie jij Jezus als de Hoeksteen?