Jezus komt langs een tolhuis, ziet daar Levi zitten en roept hem als Zijn volgeling. Hij is een tollenaar, een ambtenaar die belast is met het innen van belastinggeld. Tollenaren waren niet geliefd. Ze inden vaak meer geld voor hun eigen gewin. Maar Jezus roept júist Levi!

Lees Marcus 2: 13-17

Ook in de Bijbel worden tollenaren gezien als slechte mensen. Dat blijkt onder meer uit Mattheus 18:15-17, waarin tollenaren in één adem worden genoemd met ‘zondaren’.

Toch heeft Jezus besloten om Levi, een tollenaar, te roepen als Zijn volgeling. Hij gaat naar Levi toe in het tolhuis en zegt heel eenvoudig tegen hem: “Volg Mij.” (vers 14)

Levi volgt Jezus direct

Sputtert Levi tegen? Vraagt hij aan Jezus waaróm hij Jezus moet volgen? We lezen hier niets over. Als Jezus Levi roept, volgt deze Hem direct. Jezus spreekt met gezag. Wie Hij roept, móet Hem wel volgen. Over Levi staat geschreven: “En hij stond op en volgde Hem.” (vers 14)

Farizeeërs bekritiseren Jezus

Vervolgens gaan Jezus en Zijn discipelen het huis van Levi binnen en eten zij met hem. Ook andere tollenaars en zondaars gebruikten daar de maaltijd (vers 15). Toen de schriftgeleerden van de Farizeeërs dat hoorden, vonden ze dat heel vreemd. Ze vroegen aan Jezus’ discipelen hoe Jezus met tollenaars en zondaars kon eten en drinken. De Farizeeërs gingen heel strikt om met de joodse godsdienst. Zij leefden een net leven en vonden het waarschijnlijk ongepast om met zulke slechte mensen om te gaan.

Jezus is júist gekomen voor slechte mensen

Dan geeft Jezus een opvallend antwoord op de vraag van de Farizeeërs. Hij zegt (vers 17):

“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”

Wat bedoelt Jezus hiermee? In feite zegt Hij: Je bent nooit te slecht om tot Mij te komen, maar wel te goed. Als je jezelf niet ziek voelt, ga je niet naar een dokter toe. Als je geen vergeving van zonden nodig hebt, ga je ook niet naar Mij toe. Jullie Farizeeërs voelen je te goed voor mij. Jullie beschouwen jezelf als goede mensen en daarom hebben jullie Mij niet nodig.

Jezus is immers gekomen om de straf te dragen van mensen die een slecht leven leiden. Door hun straf te dragen aan het kruis van Golgotha, kunnen deze mensen weer een relatie hebben met God. Hebben de Farizeeërs dan geen verkeerde dingen gedaan in hun leven? Jawel. Herhaaldelijk in de Bijbel wijst Jezus de Farizeeërs op de dingen die ze fout doen. Maar de Farizeeërs hebben dit niet door van zichzelf. Zij denken juist dat ze goed bezig zijn.

Voor deze week

– In Lucas 18:9-14 zegt Jezus ongeveer het zelfde als in Marcus 2:17. Hij benadrukt ook in dit gedeelte dat juist degenen die zichzelf slecht vinden naar Hem toe gaan om vergeving van hun slechte daden te ontvangen. Op wie lijk jij het meest: de tollenaar of de Farizeeër? Wie krijgt uiteindelijk het beste deel: de Farizeeër of de tollenaar?

Wat je moet weten over het Evangelie van Marcus

In de tijd van de Bijbel hadden ‘rabbi’s’ (geleerden) meestal leerlingen. Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was, had hij óók leerlingen. Eén van deze leerlingen was Petrus. Nadat Jezus weer was opgevaren naar de hemel, heeft Petrus’ leerling Marcus het Evangelie van Marcus geschreven. Marcus heeft Jezus Zelf op aarde niet meegemaakt. Maar Petrus heeft hem wel verteld welke wonderen Jezus op aarde deed, hoe Hij zich gedroeg en wat Hij zei. Dat alles heeft Marcus opgeschreven en zo ontstond het Evangelie van Marcus. Het woord ‘Evangelie’ komt uit het Grieks en betekent ‘goede boodschap’. Het Evangelie van Marcus gaat ook over een goede boodschap: de komst van Gods Zoon Jezus, de Redder, op aarde. Hij kwam op aarde met dit doel: God en mensen weer bij elkaar brengen. Daarover lees je uitvoerig in dit mooie bijbelboek.