.

Als je je huis, broers, zusters, je moeder, vader, je kinderen of je landerijen omwille van Jezus of de goede boodschap moet achterlaten, krijg je nu en in de toekomende wereld een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen. Dat zegt Jezus. Wat zou Hij hiermee bedoelen?

Lees Marcus 10:17-31

In een vorige bijbelstudie behandelden wij eveneens Marcus 10. De focus lag toen op het eerste gedeelte van dit bijbelgedeelte: de rijke jongeman die naar Jezus toekwam. Toen hij tegen Jezus zei dat hij alle wetten van jongs aan had gehouden, zei Jezus tegen hem: “Aan één ding ontbreekt het u nog. Ga verkopen wat u en hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen.”

De jongeman was erg gehecht aan zijn rijkdommen en ging bedroefd weg. Op zo’n opdracht van Jezus had hij vast niet gerekend! Hierop raakten Jezus en zijn leerlingen verwikkeld in een gesprek over het feit dat het heel moeilijk is om als rijke Gods Koninkrijk in te gaan. Daarna zegt Petrus tegen Jezus: Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten, en zijn u gevolgd.” In deze Bijbelstudie behandelen wij Jezus’ reactie op Petrus uitlatingen.

Alles verlaten

Het is alsof Petrus wil zeggen: “De rijke jongeman vond het moeilijk om al zijn bezittingen te verlaten en U te volgen. Als hij dit wel zou doen, zou hij een schat krijgen in de hemel. Maar wíj hebben wel alles verlaten en zijn U gevolgd. Wat krijgen wij voor loon hiervoor? In het Marcus-evangelie lezen we niet dat Petrus en de andere leerlingen al hun bezittingen hebben verkocht toen ze Jezus volgden. Maar ze hebben wel alles achtergelaten. Jacobus en Johannes verlieten bijvoorbeeld het vissersbedrijf van hun vader en zijn Jezus gevolgd.

Jezus geeft de volgende reactie:

Ik verzeker jullie: er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de goede boodschap, of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven.”

Wat bedoelt hij precies? Dat je je bezittingen moet verlaten is misschien nog tot daar aan toe. Maar als je Jezus gaat volgen, moet je dan ook je familie verlaten? Jezus woorden kunnen heel gemakkelijk verkeerd begrepen worden. Hij bedoelt zeker niet dat je per definitie de mensen om je heen moet verlaten als je Hem volgt. De Bijbel roept juist op om de mensen om je heen vriendelijk te behandelen en er voor hen te zijn.

Jezus of je familie

Wat bedoelt Jezus dan wel? Als je Jezus wilt volgen, kom je vroeg of laat voor de keuze te staan: in Hem geloven óf dit nalaten vanwege je familie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je familie er compleet tegen is dat je in Jezus gelooft en jou dit bijvoorbeeld verbiedt. In veel landen, ook tegenwoordig, is dit de werkelijkheid. Hoe ga je daarmee om? Als je op zo’n moment tóch voor Jezus kiest, raak je misschien je familie kwijt. In dat geval komt Jezus met troostrijke woorden: Je raakt familie kwijt, maar je krijgt er ook weer familie bíj. Denk aan mede-gelovigen, bijvoorbeeld in de gemeenschap van de kerk. Dat geldt voor dit leven, maar ook voor het leven na dit leven.

In ons land hebben wij niet per se met vervolging te maken. Wij hebben godsdienstvrijheid. Tóch zijn er genoeg situaties waarbij we moeten kiezen tussen Jezus of onze familie. Wat doe je als je echtgenoot of je ouders het belachelijk vinden als je aan God vraagt wat je in bepaalde situaties moet doen? Misschien zullen ze proberen te voorkomen dat je wilt doen wat God van je vraagt. In zo’n geval kun je heel gemakkelijk toegeven en je aan je familie aanpassen. Maar Jezus vraagt van je dat je in elke situatie voor Hem kiest, ook als het moeilijk is.

Voor deze week

-- Wat doe jij in situaties waarin je voor de keuze staat: Jezus of je familie?