Kerst is het feest van de geboorte van een Koning. Eeuwen geleden werd het aangekondigd: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuel geven, wat betekent: God met ons.”

Lees Mattheus 1:18-25

De geboren Koning heeft veel namen. Een van zijn namen is Jezus, wat ‘Redder’ betekent. Een andere naam van Hem is ‘Immanuel’ (God met ons). De naam ‘ God met ons’ is veelzeggend. In Jezus is God met ons.

God onder de mensen

Jezus is de Zoon van God. En dat niet alleen. Hij is zelf óók God. Sommige heersers op aarde besturen hun koninkrijk op een afstand. Vanaf hun hoge troon bedenken ze nieuwe verordeningen en wetten. Zó is God niet. Hij daalde neer van Zijn troon en kwam onder de mensen. Niet als een hoge heerser. Nee, Hij werd net als de mensen. Hij nam een lichaam van een mens aan. In andere bijbelgedeeltes lees je ook dat Jezus in armoede werd geboren en zelfs veel lijden in zijn leven accepteerde.

Toenadering tot God

Toch is hier niet alles mee gezegd. Jezus kwam niet alleen onder de mensen. Hij zorgt ook echt voor toenadering tussen God en mensen. Anno 2020 ziet de wereld er niet zo mooi uit. Mensen doen elkaar de meest verschrikkelijke dingen aan. Je hoeft maar om je heen te kijken en nieuws te volgen en je ziet dat het kwaad in mensen leeft. Óok in jouzelf leeft het kwaad. Misschien heb je het niet altijd door, maar als mens ben je tot allerlei verkeerde dingen in staat. Dat komt doordat jij, diep vanbinnen, egoïstisch bent. God haat het verkeerde. Hij zou de wereld weg kunnen doen en compleet nieuwe mensen kunnen maken die wél Hemzelf en elkaar liefhebben. Maar dat deed Hij niet. Hij liet Zijn Zoon Jezus op aarde komen. God deed even alsof Hij Jezus niet zag en liet Hem lijden en sterven. Hij deed Zijn Zoon weg, in onze plaats. God strafte dus Jezus in onze plaats. Jezus stierf, maar stond ook weer op uit de dood. Met Zijn opstanding vierde Hij de overwinning op de dood en op het kwade. Als wij Jezus als onze Redder accepteren, is ook het kwade en de dood in ons leven overwonnen. Wij zullen dan altijd met God zijn en zijn nabijheid ervaren. God wil zo dichtbij zijn, dat Hij in jouw hart komt wonen!

Om over na te denken:

- Wat betekent Kerst voor jou? Zie jij Kerst ook als het feest van ‘God met ons’?