Als koning Willem-Alexander aankomende maand Lelystad bezoekt, moet hij vrij de toegang krijgen tot de stad. De gemeente sluit misschien bepaalde wegen af. Basisschoolkinderen oefenen alvast met het vlaggen als verwelkoming.

Lees Marcus 1:1-8

Ook in Marcus 1 worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een Koning. Johannes de Doper kondigt de komst van Koning Jezus aan en hij zorgt ervoor dat het een en ander voor Hem in gereedheid wordt gebracht.

Het wegruimen van obstakels

Eerder heeft de profeet Jesaja de voorbereidingen voor Koning Jezus al voorspeld. Jesaja gebruikt hiervoor een beeld dat vooral op plaatsen waar geen verharde weg is, heel vertrouwd overkomt: ‘Bereidt de weg van de Heer. Maakt zijn paden recht’ (vers 3). Voor het bezoek van een koning moet de weg effen gemaakt worden, zodat hij deze weg ongehinderd kan betreden.

Maar hoe kunnen de Joden hun Koning ontvangen? Er is heel veel waar Koning Jezus niet blij mee zal zijn. Daarom roept Johannes de Doper de Joden op om zich te bekeren. Ze moeten anders gaan leven en het verkeerde nalaten. Als teken daarvan moeten ze zich laten dopen. Deze doop is wat anders dan de christelijke doop. Het is alleen een teken van bekering en vergeving van zonden. De Koning zal spoedig komen en Hij zal er ook voor zorgen dat deze mensen daadwerkelijk gratie ontvangen.

Wie is deze Koning?

Veel Joden gaven gehoor aan de oproep van Johannes de Doper en laten zich dopen. Jezus is wel een hele bijzonder Koning. Lees wat Johannes de Doper over Hem zegt (vers 8):

“Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.”

Slavenwerk voor Koning Jezus verrichten is zelfs nog een te grote eer voor Johannes de Doper. Zelfs daar voelt hij zich onwaardig voor. Dat laat zien hoe bijzonder en hoe groot Koning Jezus wel niet is.

“Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

Johannes kan mensen wel dopen als teken van vergeving van zonden, maar hij kan de zonden niet vergeven. Dat kan Jezus alleen. Aan wie Jezus straks de heilige Geest geeft, diens zonden zijn vergeven. En dat niet alleen. In de kracht van de heilige Geest worden de zonden overwonnen.

Voor deze week:

– Stel dat Koning Jezus vandaag jouw omgeving zou bezoeken, zou je Hem dan kunnen ontvangen?

– Hoe zou je vergeving kunnen ontvangen van de verkeerde dingen die je hebt gedaan?Lees de volgende teksten:

Johannes 3:18:“Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God.”

Johannes 3:36:“Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien; integendeel, de toorn Gods blijft op hem.”

Wat je moet weten over het Evangelie van Marcus

In de tijd van de Bijbel hadden ‘rabbi’s’ (geleerden) meestal leerlingen. Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was, had hij óók leerlingen. Eén van deze leerlingen was Petrus. Nadat Jezus weer was opgevaren naar de hemel, heeft Petrus’ leerling Marcus het Evangelie van Marcus geschreven. Marcus heeft Jezus Zelf op aarde niet meegemaakt. Maar Petrus heeft hem wel verteld welke wonderen Jezus op aarde deed, hoe Hij zich gedroeg en wat Hij zei. Dat alles heeft Marcus opgeschreven en zo ontstond het Evangelie van Marcus. Het woord ‘Evangelie’ komt uit het Grieks en betekent ‘goede boodschap’. Het Evangelie van Marcus gaat ook over een goede boodschap: de komst van Gods Zoon Jezus, de Redder, op aarde. Hij kwam op aarde met dit doel: God en mensen weer bij elkaar brengen. Daarover lees je uitvoerig in dit mooie bijbelboek.