Voorbereidingen voor de komst van Koning Jezus

Als koning Willem-Alexander aankomende maand Lelystad bezoekt, moet hij vrij de toegang krijgen tot de stad. De gemeente sluit misschien...

Jezus door Johannes gedoopt

Veel mensen gingen naar Johannes toe om gedoopt te worden. Ze lieten daarmee zien dat ze zondig waren en dat...

Het rijk van God is gekomen

Johannes riep de mensen op tot boetedoening omdat Jezus zou komen. Nu Jezus Zelf gaat prediken, brengt hij goed nieuws:...

Jezus geneest een melaatse

Een melaatse leidde in het oude Israel geen gemakkelijk leven. De wet schreef voor: ‘Wanneer iemand melaats is, moet hij...

Jezus is gekomen voor slechte mensen

Jezus komt langs een tolhuis, ziet daar Levi zitten en roept hem als Zijn volgeling. Hij is een tollenaar, een...

De verblindheid van de Joden maakt Jezus verdrietig

Op de sabbat (de zaterdag) mochten de Joden volgens de wet, die door God zelf was ingesteld, geen werk doen....

Wie Jezus’ familie is

In het huis waar Jezus zich bevindt, is het ontzettend druk. Heel veel mensen hebben Hem opgezocht. Ze zijn nieuwsgierig...

Het beeld van de zaaier

Opnieuw dringt een grote menigte mensen om Jezus heen. Ze zijn nieuwsgierig naar Hem, maar willen ze ook echt horen...

Geloof in Jezus is genoeg

Als Jezus overgevaren is naar de overkant, komt Jaïrus naar Hem toe. Hij smeekt Jezus dringend of Hij zijn stervende...

Een nieuw hart is nodig

Toen de farizeeërs zagen dat Jezus’ leerlingen met ongewassen handen brood aten en dus niet de wetten hielden, zeiden zij...

Groot vertrouwen in Jezus beloond

Aanhoudend roepen tot Jezus wordt beloond, zelfs als het lijkt alsof Jezus je niet hoort. Een voorbeeld daarvan is de...

Wie is Jezus voor jou?

In de tijd dat Jezus op aarde was, hadden allerlei mensen een mening over Hem. Op een dag vraagt Jezus...

Wie is de belangrijkste in Gods Koninkrijk?

Carrière maken, een hoge positie vervullen … wie wil dat nou juist niet? Wat zou het mooi zijn als je...