Wat je moet weten over het Evangelie van Marcus

In de tijd van de Bijbel hadden ‘rabbi’s’ (geleerden) meestal leerlingen. Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was, had hij óók leerlingen. Eén van deze leerlingen was Petrus. Nadat Jezus weer was opgevaren naar de hemel, heeft Petrus’ leerling Marcus het Evangelie van Marcus geschreven. Marcus heeft Jezus Zelf op aarde niet meegemaakt. Maar Petrus heeft hem wel verteld welke wonderen Jezus op aarde deed, hoe Hij zich gedroeg en wat Hij zei. Dat alles heeft Marcus opgeschreven en zo ontstond het Evangelie van Marcus. Het woord ‘Evangelie’ komt uit het Grieks en betekent ‘goede boodschap’. Het Evangelie van Marcus gaat ook over een goede boodschap: de komst van Gods Zoon Jezus, de Redder, op aarde. Hij kwam op aarde met dit doel: God en mensen weer bij elkaar brengen. Daarover lees je uitvoerig in dit mooie bijbelboek.

Het verhaal van de wijnbouwers (Marcus 12)

Jezus vertelt een verhaal waarmee Hij zijn toehoorders iets duidelijk wil maken. Hij vertelt over wijnbouwers (pachters), die de eigenaar...

Geloof dat bergen verzet (Marcus 11)

Jezus zegt dat je door te vertrouwen op God bergen kunt verzetten. Wat bedoelt hij hiermee precies?

Jezus' intocht in Jeruzalem (Marcus 11)

Als Koning Jezus Jeruzalem zijn intocht doet in Jeruzalem, wordt Hij feestelijk onthaald door het volk. Ze werpen Hem palmtakken...

Bartimeüs roept Jezus (Marcus 10)

Wat verwacht jij van Jezus? Hoe belangrijk is Hij voor jou? Bartimeüs, een blinde man, wist zeker: Ik heb Jezus...

Jezus kondigt Zijn lijden aan (Marcus 10)

Jezus gaat naar Jeruzalem, terwijl Zijn leerlingen Hem achter Hem aan lopen. Waarschijnlijk zijn er ook andere mensen die meelopen....

Jezus of je familie (Marcus 10)

Als je je huis, broers, zusters, je moeder, vader, je kinderen of je landerijen omwille van Jezus of de goede...

De rijke jongeman (Marcus 10)

Jezus roept de “rijke jongeman” op om alles wat hij heeft te verkopen, het geld aan de armen te geven...

Een strikvraag aan Jezus (Marcus 10)

Mag een man scheiden van zijn vrouw? Met deze vraag komen farizeeën, joodse geleerden, naar Jezus toe. Het is echter...

Jezus: "Wie niet tegen ons is, is vóór ons" (Marcus 9)

Jezus’ leerlingen verrichten in Jezus’ Naam allerlei wonderen, waaronder het uitdrijven van demonen. Johannes ziet ook anderen in Jezus’ Naam...

Wie is de belangrijkste in Gods Koninkrijk? (Marcus 9)

Carrière maken, een hoge positie vervullen … wie wil dat nou juist niet? Wat zou het mooi zijn als je...

Wie is Jezus voor jou? (Marcus 8)

In de tijd dat Jezus op aarde was, hadden allerlei mensen een mening over Hem. Op een dag vraagt Jezus...

Groot vertrouwen in Jezus beloond (Marcus 7)

Aanhoudend roepen tot Jezus wordt beloond, zelfs als het lijkt alsof Jezus je niet hoort. Een voorbeeld daarvan is de...

Een nieuw hart is nodig (Marcus 7)

Toen de farizeeërs zagen dat Jezus’ leerlingen met ongewassen handen brood aten en dus niet de wetten hielden, zeiden zij...

Geloof in Jezus is genoeg (Marcus 5)

Als Jezus overgevaren is naar de overkant, komt Jaïrus naar Hem toe. Hij smeekt Jezus dringend of Hij zijn stervende...

Het beeld van de zaaier (Marcus 4)

Opnieuw dringt een grote menigte mensen om Jezus heen. Ze zijn nieuwsgierig naar Hem, maar willen ze ook echt horen...

Wie Jezus’ familie is (Marcus 3)

In het huis waar Jezus zich bevindt, is het ontzettend druk. Heel veel mensen hebben Hem opgezocht. Ze zijn nieuwsgierig...

De verblindheid van de Joden maakt Jezus verdrietig (Marcus 3)

Op de sabbat (de zaterdag) mochten de Joden volgens de wet, die door God zelf was ingesteld, geen werk doen....

Het rijk van God is gekomen (Marcus 1)

Johannes riep de mensen op tot boetedoening omdat Jezus zou komen. Nu Jezus Zelf gaat prediken, brengt hij goed nieuws:...

Jezus is gekomen voor slechte mensen (Marcus 2)

Jezus komt langs een tolhuis, ziet daar Levi zitten en roept hem als Zijn volgeling. Hij is een tollenaar, een...

Jezus geneest een melaatse (Marcus 1)

Een melaatse leidde in het oude Israel geen gemakkelijk leven. De wet schreef voor: ‘Wanneer iemand melaats is, moet hij...

Jezus door Johannes gedoopt (Marcus 1)

Veel mensen gingen naar Johannes toe om gedoopt te worden. Ze lieten daarmee zien dat ze zondig waren en dat...

Voorbereidingen voor de komst van Koning Jezus (Marcus 1)

Als koning Willem-Alexander aankomende maand Lelystad bezoekt, moet hij vrij de toegang krijgen tot de stad. De gemeente sluit misschien...